Başvurular ve Proje Önerileri

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından desteklenen TEZ projelerinin (Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlilik, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık) başvuruları 09.12.2015 tarih ve 12 sayılı Komisyon toplantısında alınan karar ve 29.12.2015 tarih ve 413678 sayılı Rektörlükçe uygun görülen İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Çalışma Yönergesi 4. maddesi doğrultusunda TEZ Danışmanı öğretim üyeleri tarafından yapılacaktır.

Bu nedenle tez danışmanı öğretim üyelerimizin yönergenin 4. maddesinde belirtilen gereklilikleri dikkate alarak ve ekte belirtilen sorumluluklar çerçevesinde tez projesi başvurmaları gerekmektedir.

Projelerde Başvuru Sırasında Gerekli Belgeler ve Proje İşleyiş Süreçleri

Bu kaydı paylaş

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved