İlke ve Değerlerimiz

Bilimsel düşünceye ve özgürlüğe sahip,
Çağdaş ve iletişime açık,
İnsan haklarına saygılı ve ayrımcılığa karşı,
Etik değerlere sahip,
Çevre bilincine sahip,
Kurum kültürü olan,
Toplum gelişimine katkıda bulunmayı benimseyen bir kurum olmayı sürdürmek.

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved