İ.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

08.09.2016 TARİHLİ 29825 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN

İÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği (PDF)

22.01.2018 TARİHLİ 30309 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN

İÜ Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (PDF)

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved