Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Hakkında 26 Kasım 2014 Tarihli Yasa Değişikliği

26 KASIM 2014 TARİH VE 29187 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYINLANAN 6569 SAYILI KANUNUN 28,29  ve 32. MADDELERİ İLE 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİĞE GÖRE

KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETLERİ HESAPLANMASI

 

KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETLERİ HESAPLANMASI

1- Sınırsız sınav hakkı kullanan (tek dersten) öğrenciler, Açık öğretim hariç ders başına katkı payı öğrenim ücreti (yüzde elli fazlası) öder.

2- Program süresini aşmayan 1. öğretim ve açık öğretim öğrencilerinin katkı payları devlet tarafından karşılanır.

3- Program süresini aşmayan 2. öğretim ve uzaktan öğretim öğrencileri ilgili dönemin öğrenim ücretini öder.

4- Program süresini aşan açık öğretim öğrencileri katkı paylarını kendileri öder.

5- Program süresini aşan 1. öğretim, 2. öğretim, uzaktan öğretim öğrencileri ilgili dönem katkı payı / öğrenim ücreti ile birlikte, alınan her ders için kredi başına hesaplanan katkı payı /öğrenim ücretinin yüzde elli fazlasını öder.

6- Açık öğretim ve uzaktan öğretimdeki öğrenciler, program süresini aşsa da, aşmasa da materyal ücretini öder.

7- Çift ana dal ve yan dal programında kayıtlı olan öğrenciler, diploma programının öğrenim süresi ve ilave 1 yıl sonunda, katkı payı /öğrenim ücreti ile birlikte alınan her ders için kredi başına hesaplanan katkı payı /öğrenim ücretinin yüzde elli fazlasını öder.

8- Lisansüstü 1.öğretim öğrencileri Lisansüstü Yönetmeliğinde belirtilen süreler (Yüksek Lisans 3 yıl, Doktora 6 Yıl) sonunda mezun olamadıklarında ilgili dönemin katkı payını (Devlet yükseköğretim kurumlarında görevli olup, birinci öğretim lisansüstünde öğrenim gören araştırma görevlileri hariç) öder. Süresini aşmayan öğrencilerin katkı payları devlet tarafından karşılanır.

9- Yurt dışından kabul edilen 1.öğretim öğrencileri her dönem için dönemlik katkı payının 5 katını, açık öğretim öğrencileri 1.9 katını, 2.öğretim ve uzaktan öğretim öğrencileri dönemlik öğrenim ücretinin 1.9 katını öder. Açık öğretim ve uzaktan öğretim öğrencileri ayrıca materyal ücretini öder. Program süresini aşan 1. öğretim, 2. öğretim ve uzaktan öğretim öğrencileri ayrıca her ders için kredi başına hesaplanan katkı payı /öğrenim ücretinin yüzde elli fazlasını öder.

10- Türkiye Burslusu olup, halen bursluluğu devam eden öğrencilerin katkı payları Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından bir öğrenci için yıllık 205,00 TL olarak ödenir. Bursu kesilen öğrenciler 9. maddedeki şekli ile katkı payı/öğrenim ücretini öder.

11- Yurt dışından kabul edilen Suriye vatandaşları ile Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esasların (B) bölümünün (a) maddesinin (2) ve (4) numaralı bentleri kapsamında olan öğrenciler, 1. öğretim ve açık öğretim için katkı payı, ikinci öğretim ve uzaktan öğretim için öğrenim ücreti esaslarına tabidirler. 1. öğretim (lisans, önlisans) ve açık öğretimde program süresini aşmayan öğrencilerin katkı payları Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından ödenir. Program süresini aşan 1. öğretim ve açık öğretim öğrencileri katkı paylarını kendileri öder. Program süresini aşan 1. öğretim, 2. öğretim ve uzaktan öğretim öğrencileri ayrıca her ders için kredi başına hesaplanan katkı payı/öğrenim ücretinin yüzde elli fazlasını öder.

12- Yurt dışından kabul edilip, 2009-2010 eğitim-öğretim yılı ve öncesi girişli olup, 2009-2010 eğitim-öğretim yılı ve öncesinde Türk asıllı olduğunu belgeleyen öğrenciler, program süresini aşsa da, aşmasa da Türk öğrencilerin ödediği katkı payı/öğrenim ücretini öder. Program süresini aşan 1. öğretim, 2. öğretim ve uzaktan öğretim öğrencileri ayrıca her ders için kredi başına hesaplanan katkı payı /öğrenim ücretinin yüzde elli fazlasını öder.

13- 2. öğretimden 1. öğretime geçiş yapan öğrenciler, 1. öğretim esaslarına tabidir.

14- % 10 na giren 2. öğretim öğrencileri ilgili dönemin 1. öğretim katkı payını öder.

15- 1. öğretim lisansüstüne özel öğrenci olarak kabul edilenler (araştırma görevlileri dahil), ilgili programda kayıtlı öğrencilerin ödediği katkı payı/öğrenim ücretini öder.

16- 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar’ın 2. madde 2. fıkra kapsamında olan öğrencilerden program süresini aşsa da, aşmasa da katkı payı/öğrenim ücreti ile kredi başına hesaplanan katkı payı/öğrenim ücretinin yüzde elli fazlası alınmaz.

17- 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar’ın 2. madde 3. fıkra kapsamında (engelli öğrenci) olan 1. öğretim ve açık öğretim öğrencilerden program süresini aşsa da aşmasa da katkı payı ile kredi başına hesaplanan katkı payının yüzde elli fazlası alınmaz. 2. öğretim ve uzaktan öğretim öğrencilerinden program süresini aşsa da, aşmasa da öğrenim ücreti ile kredi başına hesaplanan öğrenim ücretinin yüzde elli fazlasından engellilik oranında indirim yapılarak alınır.

18- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 68 inci maddesi uyarınca kayıt hakkı kazanıp, eğitime devam hakkı verilen öğrenciler, ilgili dönemin katkı payı/öğrenim ücretini öder. Kayıt tarihinden önceki yıllar için herhangi bir katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz.

19- Mühendislik Tamamlama Programları’nın öğrenim süresi, iki dönem (1 yıl) olup, 1 yılda ek süre ile birlikte toplamda 2 yıldır. 1. yılda öğrencilerden katkı payı/öğrenim ücreti, 2. yılda katkı payı/öğrenim ücreti ile kredi başına hesaplanan katkı payı/öğrenim ücretinin yüzde elli fazlası alınır.

20- Kayıt yenileme yaptırıp, katkı payı/öğrenim ücretini, kredi başına hesaplanan katkı payı/öğrenim ücretinin yüzde elli fazlasını ödemeyen öğrenciler, bir sonraki yarıyıl kayıt yenileme sırasında ilgili yarıyıl ile birlikte kayıt yenileme yaptırdığı önceki yarıyıla ait katkı payı/öğrenim ücreti, kredi başına hesaplanan katkı payı/öğrenim ücretinin yüzde elli fazlasını öder.

21- İlk kayıt hariç, kayıt donduran öğrencilerden kayıt dondurduğu dönem için katkı payı/öğrenim ücreti, kredi başına hesaplanan katkı payı/öğrenim ücretinin yüzde elli fazlası alınmaz. Kayıt dondurulan süre ilgili daha önce ödenmiş olan katkı payları/öğrenim ücretleri, kredi başına hesaplanan katkı payı/öğrenim ücretinin yüzde elli fazlası iade edilmez.

22- er bir ders için kredi başına ödenecek katkı payı veya öğrenim ücreti tutarları, her bir dersin kredisinin ilgili dönemde alınması gereken toplam ders kredisine oranlanması sonucu bulunacak katsayının ilgili dönem için belirlenen öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti ile çarpılarak bulunur.

23- Dönem ders kredisi, mezuniyet kredisinin programın dönem (yarıyıl/yıl) sayısına bölünmesiyle bulunur.

24- Program süresini aşan öğrencilerin katkı payı/öğrenim ücreti hesaplaması aşağıdaki tablo şekli ile yapılır.

 

Katkı-payı-öğremin-ücretleri    PDF olarak okumak için tıklayınız.

Bu kaydı paylaş

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved