Enstitümüz

Enstitümüz; üniversitemizin 3 fakülte, 3 enstitü, 47 anabilim dalında 60 yüksek lisans, 48 doktora, 2 tezsiz yüksek lisans, 2 İngilizce dilde yüksek lisans olmak üzere toplam 112 programla Lisansüstü çalışmalarını sürdürmektedir. Programlara kayıtlı 727 Yüksek Lisans, 1079 Doktora,  Tezsiz Yüksek Lisans, 43 özel öğrencimiz olmak üzere toplam 1849 öğrenciye 2 öğrenci işleri personeli ile hizmet verilmektedir.
Eğitim Öğretim, İstanbul Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık,  Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma, Onkoloji, Çocuk Sağlığı Enstitülerinde yürütülmektedir.
İstanbul  Tıp Fakültesinde İş Sağlığı ve Güvenliği ile Tıbbi Mikrobiyoloji  Anabilim Dalında Tezsiz Yüksek Lisans eğitimi; Diş Hekimliği Fakültesi Oral Biyoloji ile Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Genetik Anabilim Dalında Biyosağlık Bilişimi Programında İngilizce dilde Lisansüstü eğitim yapılmaktadır. Enstitümüzden bugüne kadar 2724 yüksek lisans, 2700 doktora, 289 tezsiz yüksek lisans ile kapatılan Fatih Üniversitesinden 440 öğrenci olmak üzere toplam 6153 öğrenci mezun olmuştur. Enstitümüz  Beyazıt kampüsü, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın yanında yer almaktadır.

MİSYON

Misyonumuz sorumluluk sahibi, bilimsel araştırmalarla toplumun gelişen sağlık ihtiyaçlarına cevap verebilen, amacı yaşam boyu öğrenme olan ulusal ve uluslararası düzeyde bilime katkı yapacak, yaratıcı bilimsel düşünceye sahip alanında yetkin bilim adamları yetiştirmektir.

VİZYON

Ulusal ve uluslararası düzeyde alanında lider, saygın ve yenilikçi bir kurum olmaya çalışmaktır.

Bilimsel düşünceye ve özgürlüğe sahip,
Uluslararası standartlara ve iletişime açık,
İnsan haklarına saygılı ve ayrımcılığa karşı,
Ahlaki değerlere sahip,
Çevre bilincine ve hassasiyetine sahip,
Kurum kültürü olan,
Toplum gelişimine katkıda bulunmayı benimseyen bir kurum olmayı sürdürmek.

Etik Sözleşmesi

Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla;

* Üniversitemiz personelinin ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve personel memnuniyetini artırmak için çalışmayı,

 * Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,

 * Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,

* Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,

* Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,

* Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikâyet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,

* Kamu Görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.

 Hassas Görevler için TIKLAYINIZEnstitümüz 6 Ekim 1982 tarih ve 17830 sayılı “Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği” ve 3 Mart 1983 tarih ve 17976 sayılı “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği” ile Rektörlüğümüze bağlı olarak kurulmuştur. Enstitümüz, İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nda Müdür Prof. Dr. A.Sevim Büyükdevrim, Müdür Yardımcıları Prof. Dr. Nuran Gökhan, Prof. Dr. Perihan Baslo ve Enstitü Sekreteri Zeynep Bozkurt’tan oluşan idari kadro ile göreve başlamıştır. Enstitümüz, 09.11.1982’de diğer kurullarını tamamlamış ve daha sonra yeni kadroların alınmasıyla bugünkü durumuna ulaşmıştır. Enstitümüzden bugüne kadar 2724 yüksek lisans, 2700 doktora, 289 tezsiz yüksek lisans ile kapatılan Fatih Üniversitesinden 440 öğrenci olmak üzere toplam 6153 öğrenci mezun olmuştur.