Sayılarla İÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Doktora Programları:                         48

Yüksek Lisans Programları:               60

Tezsiz Yüksek Lisans Programları:     2

İngilizce Yüksek Lisans Programları:  2

TOPLAM:                                            112

Doktora Öğrencileri:            1079

Yüksek Lisans Öğrencileri:    727

Özel Öğrenciler:                       43

TOPLAM:                                1849