Sunumlar

Prof. Dr. İlhan İLKILIÇ

-Lisansüstü Eğitimin Anlamı ve Amacı sunumu için TIKLAYINIZ

-Klinik Araştırmalar Etik Kurullar ve Etik Sorunlar sunumu için TIKLAYINIZ


Prof. Dr. Semra ÖZDEMİR

-Enstitünün Yapısı İşleyişi Görevleri,

Programların, Web Sayfası Tanıtılması,

-Tez Ara Raporları,


Prof. Dr. Volkan ARISAN

- SBE Web Sayfası Tanıtımı,

- Tez Yazım Kuralları, Tez İntihal Raporu ve Tez Yazımında Diğer  Önemli Konular sunumuna (varisan@istanbul.edu.tr ) ulaşabilirsiniz.


Prof. Dr. Meral ÜNÜR

-Danışman Seçimi ve Danışmanlık Süreci,

-Tez Konusu Önerisi ve Projesi


Prof. Dr. Özen Doğan ONUR

Tezin Bilimsel Bir Kongrede Sunulması, Yayına ve Postere Dönüştürülmesi sunumu için tıklayınız.


Prof. Dr. Melek Nihal ESİN

Lisansüstü Eğitim Bursları ve Yurt Dışı Eğitim Olanakları sunumu için TIKLAYINIZ

Doktora Yeterlik Süreci Tezin Kongrede Sunulması ve Yayına Dönüştürülmesi sunumu için  TIKLAYINIZ


Prof. Dr. Alper BARAN

-SBE Web Sayfasında Yer Alan Formların Tanıtım sunumu  için

Tez Yazım Kuralları, Tez İntihal Raporu ve Tez Yazımında Diğer Önemli Konular sunumu için tıklayınız.


Prof. Dr. Ahmet GÜL

"Sanat Uzun, Hayat Kısa" sunumu için tıklayınız.


Doç. Dr. Eray YURTSEVEN

Yüksek Lisans Eğitimi Sürecinde Önemli Konular sunumu için tıklayınız.


Prof. Dr. Alev A. KAYMAZ

Yrd. Doç. Dr. Altan ARMUTAK

-Hayvan Deneyleri Etik Kurulları ve Etik Sorunlar,


Prof. Dr. Ümmühan İŞOĞLU

-Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi Sürecinde Önemli Konular,


Doç. Dr. M. Sedef ERDAL

-Tezin Bilimsel Bir Kongrede Sunulması Yayına ve Postere Dönüştürülmesi sunumu için TIKLAYINIZ

-Lisansüstü Eğitim Bursları ve Yurtdışı Eğitim Olanakları sunumu için TIKLAYINIZ.


Doç. Dr. Evrim BAYRAK

-Lisansüstü Eğitim Bursları ve Yurtdışı Eğitim Olanakları sunumu için TIKLAYINIZ

Prof. Dr. Hasan YAZICI

-İntihal Olgusunun “Dile Getirilebilme” Boyutu sunumu için TIKLAYINIZ


Prof. Dr. Nuran YILDIRIM

-YÖK Etik Kurullarına İntikal Eden İntihal Vakaları,


Prof. Dr. İlhan İLKILIÇ

-İntihale ve Yayına Etik Açısından Yaklaşımlar sunumu için TIKLAYINIZ


-Bilimsel Çalışmalarda İntihalin Önemi ve Etik Açıdan Değerlendirmeler sunumu için TIKLAYINIZ


Prof. Dr. Alper BARAN

-Turnitin Programının İntihal Konusunda Kullanımı sunumu için TIKLAYINIZ.


Doç. Dr. Hakan ERTİN

-Yayın Etiğinde Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri,

Prof. Dr. M. Şükrü ŞENOCAK

-Neden Bilimsel Araştırma Yapılır ?,

-Çözümleyici Araştırma ve Nedensellik Bağlantısı,

-Olasılık Tabanlı Değerlendirmenin Anlamı,

-“p” Değeri,

-“Basit” Değerlendirme Yöntemi Seçim KılavuzuDr. Hayriye VEHİD

-Biyoistatistiksel Açıdan Varsayım Yargılaması,

-Değişken Tipleri, Yapıları, Yerleri,

-Değişkenlerde “dağılım” ve istatistiksel “Özetleyiciler”,Öğr. Gör. Dr. Özden ÖZ CALAY

-Temel Araştırma Tasarımları,

-Elektronik Ortamlara Veri Giriş İlkeleri,Araş. Gör. Gökalp ERAL

-Örnekleme Kavramı ve Araştırmada Önemi,

-Yayın Örnekleri Üzerinden İrdeleme

Prof. Dr. Melek Nihal ESİN

-Çalıştayın Amacı ve Kazanımların Açıklanması Öğrenci Beklentilerinin Alınması,


Zübeyde ŞAHİN

(ERASMUS Ofis Şefi)

-ERASMUS Programı Tanıtımı sunumu için TIKLAYINIZ.


Prof.Dr Özlem SERTKAYA DOĞAN

-Mevlana Değişim Programı Tanıtımı sunumu için TIKLAYINIZ.


Doç.Dr.Sema ULUTÜRK AKMAN

-FARABİ Değişim Programı Tanıtımı sunumu için TIKLAYINIZ


Kadir YILMAZ

(TTM Destek Prog. Yönt.Sorumlusu)

-TÜBİTAK Bursları ve Destekler

Prof. Dr. Semra ÖZDEMİR

-Çalıştayın Amacı ve Kazanımların Açıklanması Öğrenci Beklentilerinin Alınması,

-Proje Sahipleri İle Soru Cevap Oturumu

Prof. Dr. Serhat PABUÇÇUOĞLU

-İÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Biriminin Tanıtımı

-BAP Destek Türleri ve Tanıtımı,


Yrd.Doç.Dr.Leyla TÜRKER ŞENER

-Başarılı Proje Sahiplerinin Sunumları,

Teknoloji,


Prof. Dr. Erhan FIRATLI: 

"Bilimsel Araştırma Tanımı ve Bilimsel Proje Yazma İlkeleri" sunumu için TIKLAYINIZ.

Öğr. Gör. Kemal ÖZTÜRK:

"İstanbul Üniversitesi'nde Fiziki ve Elektronik Kütüphane Kullanımı ve Bilimsel Kaynaklara Ulaşma" sunumu için TIKLAYINIZ.


Prof. Dr. Recep ÖZTÜRK:

"Sağlık Bilimlerinde Bilginin Oluşumu ve Değeri" sunumu için TIKLAYINIZ.


Prof. Dr. Volkan ARISAN:

"Tez Yazımında Konu Seçimi, Hipotez Kurma ve Araştırma Metodunu Belirleme, Bulgular ve Tartışma Yazma İlkeleri" sunumuna (varisan@istanbul.edu.tr ) ulaşabilirsiniz.


Doç. Dr. Sedef ERDAL:

"Bilimsel Toplantılara Bildiri Gönderimi-Özet/Abstract Hazırlanması" sunumu için TIKLAYINIZ.

"Poster Hazırlama ve Etkili Sunum Hazırlama"sunumu için TIKLAYINIZ. 

"Makale Yazımı (HAkemlik ve Tashih süreci; Atıf, alıntı vb.)" sunumu için TIKLAYINIZ. 


Teknoloji Transfer Merkezi

-Bilimsel Araştırmalarda Fon Kaynakları,

-İÜ TTM Tanıtımı ve TÜBİTAK Destek Programları,


Avrupa Birliği Uygulama Araştırma Merkezi

-Avrupa Birliği ve Uluslararası Projeler Ofisinin Tanıtılması,

Prof. Dr. İlhan İLKILIÇ

-Sağlık Bilimleri Alanındaki Araştırmaların Tarihi ve Güncel Etik Sorunları sunumu için TIKLAYINIZ


Prof. Dr. Ali Yağız ÜRESİN

-Klinik Etik Kurulların Amaçları, Görevleri ve Sorumlulukları,

-Klinik Etik Kurullara Nasıl Müracaat Edilir ve Etik Kurul Onayı Nasıl Alınır?


Prof.Dr. Alev AKDOĞAN KAYMAZ

-Hayvan Deneyleri Etik Kurulları Nasıl Çalışır, Bu Kurullardan Etik Kurul Onayı Nasıl Alınır?


Prof. Dr. Alper BARAN

-Klinik Araştırmalarda Hastalardan Aydınlatılmış Onam Formlarının Alınması ve Bunun Önemi,


Yrd.Doç.Dr.Altan ARMUTAK

-Hayvanlar Üzerinde Yapılan Deneylerin Tarihi ve Etik Sorunlar