Lisansüstü Eğitim Hazırlık Kursu Gerçekleştirildi…

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Eğitim Kursumuz Gerçekleşti

Lisansüstü Eğitime Hazırlık Kursu Programı, 17 Kasım 2020 tarihinde Online olarak Zoom Programı üzerinden başarıyla gerçekleştirildi. Enstitü Müdürümüz Sayın Prof.Dr.Zeynep KARAKAŞ’ın yapmış olduğu açılış konuşmasında, küresel salgın yaşanan bu zor günlerde geleceğe hazırlanmaya devam etmenin, hem bu günleri daha kolay atlatmamız hem de geleceğimiz olan güvenimizin artmasını sağlayacağından bahsetti. Konuşmasında ayrıca bu yıl kursumuza katılan öğrencilerimize İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından sertifika verileceğini açıkladılar. SEM merkezi başkanı Sayın Prof.Dr.Nilgün ÇİL hocamıza, sertifikasyon konusundaki destekleri için teşekkürlerini iletip, sözü gerçek bir öğrenci dostu olan Sayın Rektörümüz Prof.Dr.Mahmut AK hocamıza bıraktılar.

Ardından Misafir Öğretim Üyemiz Sayın Prof.Dr.Emin KANSU Nobel Ödülleri ve Bilimde Merakın Önemi hakkında bilgi ve tecrübe dolu muhteşem bir sunum yaptılar.

Enstitü Müdürümüz Sayın Prof.Dr.Zeynep KARAKAŞ, Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Lisansüstü Eğitim hakkında yaptığı sunumunda, Lisansüstü Akreditasyon çalışmaları kapsamındaki ilk faaliyet olarak 2020 Ocak itibarı ile ORPHEUS kurumsal üyelik başvurusunun gerçekleştirildiğini, bu kapsamda İngilizce web sayfamızın güncellenmiş ve öz değerlendirme çalışmasının sonlarına gelinmiş olduğunu ifade etti. Önümüzdeki dönemde lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliğinin akreditasyona uyumlu hale getirileceği ve 25 Kasım 2020 de “Orpheus ve Danışmanlık Süreci” ile ilgili kursunun yapılacağını, ayrıca Enstitümüz de “Danışmanlık El Kitabı” ile ilgili çalışmalara başlandığının da altını çizdi. Ortak amacımızın araştırma odaklı eğitim modeli ile SBE çatısında yapılan tezlerin etki değeri yüksek yayınlara dönüşmesi, atıf alması, patent, faydalı model başvuruları yapılması ve sanayi işbirliklerinin kurulması yada sayılarının artması olduğunu belirtti.

Ardından sırasıyla Enstitümüz Müdür Yardımcısı Prof.Dr.Müge SAYİTOĞLU “Lisansüstü Eğitimde Akreditasyon” konusunda bilgilendirdi. Enstitü Sekreteri Sevda MUTLU Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ekibini tanıttı. Enstitümüz Müdür Yardımcısı Doç.Dr.Kıvanç BEKTAŞ KAYHAN “Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi Sürecinde Önemli Konular” hakkında bilgilendirme sunumları yaptı. Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr.Volkan ARISAN  “Sağlık Bilimleri Enstitüsü Web Sayfasının Tanıtımı ve Tez Yazım Kuralları, Tez İntihal Raporu ve Tez Yazımında Diğer Önemli Konular” hakkında bilgi verdi. AKSİS Süreç Sorumlusu Fatih BİLSEL Öğrenci Otomasyon Sistemi hakkında bilgilendirdi. İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Etik Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.İlhan İLKILIÇ  hocamız “Klinik Araştırmalar ve Hayvan Deneylerinde Etik Kurulları ve Etik Sorunlar” sunumunu gerçekleştirdi. Enstitü Yönetim Kurulu Üyemiz olan Doç.Dr.Sedef ERDAL “Tezin Bilimsel Bir Kongrede Sunulması, Yayına ve Postere Dönüşmesi”, Doç.Dr.Evrim BAYRAK ise “Lisansüstü Eğitim Bursları ve Yurtdışı Eğitim Olanakları” hakkında bilgilendirme sunumları gerçekleştirdiler.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü