Lisansüstü Programlarımıza Yedek Kayıt Hakkı Kazanan Adayların Kayıt İçin Gerekli Belgeler

Lisansüstü Programlarımıza Yedek Kayıt Hakkı Kazanan Adayların  Kayıt İçin Gerekli  Belgeleri AKSİS’e yüklemeleri Zorunludur.

Adaylardan istenen evraklar arasında bulunan matbu formlar aşağıdadır. İstenen formların doldurularak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

TEZLİ YÜKSEK LİSANS KESİN KAYIT EVRAKLARI:

1-      Beyanname ve Güvenlik Bilgi Formu için TIKLAYINIZ. (Tüm öğrenciler için)

2-      Kayıt Bilgi Formu için TIKLAYINIZ (Tüm öğrenciler için)

3-      İkametgah Beyanı Formu için TIKLAYINIZ (Tüm öğrenciler için)

4-      Taahhütname 1 için TIKLAYINIZ (Türkçe Yeterlik Belgesi/YÖK’ten Denklik veya   Tanınırlık Belgesi mevcut olmayan adaylar için) (Yabancı Uyruklu Adaylar İçin)

5-      Geçici Mezuniyet Belgesi veya Diploma Fotokopisi veya E-Devlet Mezun Belgesi

6-      Lisans Transkript  Belgesi

7-      ALES Belgesi Çıktısı

8-      Yabancı Dil Belgesi  Çıktısı

9-      Nüfus Cüzdan Fotokopisi

10-   1 Adet Fotoğraf


TEZSİZ YÜKSEK LİSANS KESİN KAYIT EVRAKLARI

1-  Beyanname ve Güvenlik Bilgi Formu için TIKLAYINIZ (Tüm öğrenciler için)

2-    Kayıt Bilgi Formu için TIKLAYINIZ (tüm öğrenciler için)

3-    İkametgah Beyanı Formu için TIKLAYINIZ (Tüm öğrenciler için)

4-    Taahhütname 1 için TIKLAYINIZ (Türkçe Yeterlik Belgesi/YÖK’ten Denklik veya   Tanınırlık Belgesi mevcut olmayan adaylar için) (Yabancı Uyruklu Adaylar İçin)

5-    Geçici Mezuniyet Belgesi veya Diploma Fotokopisi Veya E-Devlet Mezun Belgesi

6-    Lisans Transkript Belgesi

7-    Nüfus Cüzdan Fotokopisi

8-     1 Adet Fotoğraf


DOKTORA PROGRAMI İÇİN KESİN KAYIT EVRAKLARI:

1-      Beyanname ve Güvenlik Bilgi Formu için TIKLAYINIZ (Tüm öğrenciler için)

2-      Kayıt Bilgi Formu için TIKLAYINIZ (Tüm öğrenciler için)

3-      İkametgah Beyanı Formu için TIKLAYINIZ (Tüm öğrenciler için)

4-      Taahhütname 1 için TIKLAYINIZ (Türkçe Yeterlik Belgesi/YÖK’ten Denklik veya   Tanınırlık Belgesi mevcut olmayan adaylar için) (Yabancı Uyruklu Adaylar İçin)

5-      Yüksek Lisans Geçici Mezuniyet Belgesi veya Diploma Fotokopisi Veya E-Devlet Mezun Belgesi

6-      Lisans Mezuniyet Transkript Belgesi,  (Diş, Tıp, Eczacılık Mezunları)

7-      Yüksek Lisans Mezuniyet Transkript Belgesi

8-      ALES Belgesi Çıktısı

9-      Yabancı Dil Belgesi  Çıktısı

10-  Nüfus Cüzdan Fotokopisi

11-   1 Adet Fotoğraf


Not 1: Kesin kaydın onaylanabilmesi için tüm evrakların eksiksiz olarak kılavuzda belirtildiği şekilde yüklenmesi gerekmektedir.

Not 2: Kesin kayıt evraklarının 12.11.2020 Perşembe günü saat: 23:59’a kadar  sisteme yüklenmesi, onaylanması ve kayıt işleminin tamamlanması zorunludur.