7. Lisansüstü Eğitime Hazırlık Kursu Gerçekleştirildi…

7 . Lisansüstü Eğitime Hazırlık Kursu Gerçekleştirildi…

Lisansüstü Eğitime Hazırlık Kursu Programı, 17 Eylül 2019 tarihinde İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde yedinci defa başarıyla gerçekleştirildi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Zeynep KARAKAŞ yapmış olduğu açılış konuşmasında Türkiye’nin en eski ve köklü üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi için lisansüstü eğitimin önemini vurgularken aynı zamanda bir araştırma üniversitesi olmanın hem hocalar hem de öğrenciler için şeref kaynağı olduğunu ancak bunun omuzlarımıza yeni ve önemli sorumluluklar yüklediğini belirtti. 

Açılış konuşmasının ardından Enstitü Sekreteri Sevda Mutlu öğrencilerimize Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeleri ile Enstitü İdari Kadrosunu tanıttı. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi’nin emektar Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Emin KANSU öğrencilerimiz için motive edici ve farkındalık yaratan “Mezuniyet Sonrası Eğitimin Önemi ve Sorumlulukları” başlıklı konuşmasını yaptı. 
 Ardından sırayla Enstitü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Müge SAYİTOĞLU “Yüksek Lisans Eğitimi Sürecinde Önemli Konular” ve Enstitü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Kıvanç BEKTAŞ KAYHAN , “Doktora Eğitimi Sürecinde Önemli Konular” hakkında bilgilendirme sunumları yaptılar. Enstitü Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Volkan ARISAN Enstitü internet sayfasının tanıtımını yaparken, AKSİS Süreç Sorumlusu Fatih BİLSEL Öğrenci Otomasyon Sistemi hakkında bilgi verdi. 
Öğleden sonraki programda ise Prof. Dr. Volkan ARISAN “Tez Yazım Kuralları, Tez İntihal Raporu ve Tez Yazımında Diğer Önemli Konuları” sundu. “Tezin Bilimsel Bir Kongrede Sunulması, Yayına ve Postere Dönüşmesi” Doç.Dr. M. Sedef ERDAL ve “Lisansüstü Eğitim Bursları ve Yurtdışı Eğitim Olanakları” Doç. Dr. A. Evrim BAYRAK tarafından öğrencilerimize aktarıldı. 
Kursun sonunda öğrencilere katılım belgesi verilmiştir.

İÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü