Araştırma Yöntembilimi ve Biyoistatistiksel Değerlendirmeye Giriş Çalıştayı Gerçekleştirildiİ.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından ‘Araştırma Yöntembilimi ve Biyoistatistik Değerlendirmeye Giriş’ Çalıştayı 04 Nisan 2018 tarihinde İ.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Bilgisayar Laboratuvarında Yönetim Kurulu Üyelerimiz Prof. Dr. Özen Doğan Onur ve Doç. Dr. Eray Yurtseven organizatörlüğünde gerçekleştirildi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. M. Şükrü Şenocak, Dr.Öğretim Üyesi Özden Öz Calay, Araş. Gör. Dr. Gökalp Eral, Msc.Yeşim TUNÇ ve Msc.Güven GÜNVER tarafından bilimsel çalışmalarda önemli biyoistatistik konularında lisansüstü öğrencilerimize bir günlük eğitim verildi. Öğrencilerimizin ilgisinin yoğun olduğu seminerden sonra katılımcılara katılım belgeleri verildi. Kontenjanın kısıtlı olmasından dolayı müracaat ettiği halde katılamayan öğrencilerimiz için tekrar kurslar düzenlenecektir.

Başarılı bir çalıştayı gerçekleştiren öğretim üyelerimize, organizatörlere ve ilgisinden dolayı öğrencilerimize teşekkür ederiz.