İntihal Ve Yayın Etiği Çalıştayımızın Dördüncüsünü Gerçekleştirdik

Enstitümüz 26 Şubat 2019 tarihinde İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde öğretim üyelerimize ve öğrencilerimize yönelik ‘İntihal ve Yayın Etiği’ çalıştayının dördüncüsü gerçekleştirdi. Seksen civarında katılımcının hazır bulunduğu çalıştayda İntihal ve Yayın Etiğinin farklı konuları ve sorunlu alanları ele alındı. Lisansüstü tezlerde kullandığımız intihal programı Turnitin konusunda katılımcılara bilgi verildi ve soruları cevaplandırıldı.

Çalıştayda sırasıyla Prof. Dr. Hasan YAZICI, Prof. Dr. İlhan İLKILIÇ, Doç. Dr. Hakan ERTİN ve Prof. Dr. Volkan ARISAN intihal ve yayın etiği ile ilgili teorik ve pratik konuları işleyerek katılımcıların sorularını cevapladılar.

Dünya’da İntihal sıralamasında çok kötü bir yerde olduğumuzun ifade edildiği çalıştayda bu konuda hem danışman hocalara, hem de lisansüstü öğrencilere büyük görevler düştüğü vurgulandı. Çalıştayın amacının bu kötü duruma dikkat çekerek Lisansüstü öğrencilerimizin intihal konusunda hassasiyetini arttırmak olduğu söylendi.

İlginin yüksek olduğu çalıştayda Lisanasüstü Eğitimi ve bilimsel çalışmaları ilgilendiren konularda ayrıca yoğun tartışmalar yaşandı.

Çalıştayın sonunda öğrencilere katılım belgesi verildi.


İÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü