Öğrenci İşleri

08.09.2016 TARİHLİ 29825 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN

İÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği için TIKLAYINIZ


20.04.2016 TARİHLİ 29690 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN
YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği için TIKLAYINIZÖğrenci Disiplin Yönetmeliği için TIKLAYINIZ

Öğrenci Hastalık Raporları Yönergesi için TIKLAYINIZİÜ Mezuniyet Belgeleri ve Diploma Yönergesi için TIKLAYINIZÇift veya Ortak Tek Diplomaya Yönelik Uluslararası Ortak Lisansüstü Eğitim Öğretim Programı Yönetmeliği
Uluslararası Ortak Lisansüstü Eğitim Öğretim Programı Yönetmeliği  için TIKLAYINIZ


TEZSİZ YÜKSEL LİSANS FORMLARI
FORMLARI DOLDURURKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

El yazısından kaynaklanabilecek hataları önlemek için aşağıda bulunan TÜM FORMLAR BİLGİSAYAR ORTAMINDA DOLDURULMALIDIR. El yazısı ile doldurulmuş formlar kabul edilmeyecektir.
Formları bilgisayarınıza indirmek için ilgili form bağlantısına tıklayıp “Kaydet” veya “Farklı Kaydet” seçilerek istenilen konumda bilgisayara kaydedilebilir.
Önemli Not: Formlarda zaman zaman güncellemeler yapıldığından (Yönetmelik değişiklikleri, Enstitü Genel Kurul Kararları vb) bir formu ihtiyacınız olduğunuz zaman bilgisayarınıza indirmeniz işlemlerinizin daha hızlı yapılmasını ve zaman kaybınızı önleyecektir.

DANIŞMANLIK FORMLARI

Danışman Değişikliği Talep Formu için TIKLAYINIZ

Danışman Önerisi Formu İçin TIKLAYINIZ

DÖNEM PROJESİ FORMLARI

Dönem Projesi Değerlendirme Raporu Formu için TIKLAYINIZ

Dönem Projesi Konusu Bildirim Formu İçin TIKLAYINIZ

Dönem Projesi Konusu Değişikliği Bildirim Formu için TIKLAYINIZ

Dönem Projesi Raporu Onayı Formu için TIKLAYINIZ 

ÖĞRENCİ İŞLERİ FORMLARI

Askerlik Sevk Tehiri Talep Formu için TIKLAYINIZ

Öğrenci Belgesi Talep Formu için TIKLAYINIZ

Transkript Talep Formu için TIKLAYINIZ

Ders Saydırma Başvuru Formu için TIKLAYINIZ

Diğer Yükseköğretim Kurumlarından Ders Alma Formu için TIKLAYINIZ

Diploma Talep Formu için TIKLAYINIZ

Geçici Mezuniyet Belgesi Talep Formu için TIKLAYINIZ


TEZLİ YÜKSEK LİSANS FORMLARI
FORMLARI DOLDURURKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

El yazısından kaynaklanabilecek hataları önlemek için aşağıda bulunan TÜM FORMLAR BİLGİSAYAR ORTAMINDA DOLDURULMALIDIR. El yazısı ile doldurulmuş formlar kabul edilmeyecektir.Önemli Not: Formlarda zaman zaman güncellemeler yapıldığından (Yönetmelik değişiklikleri, Enstitü Genel Kurul Kararları vb) bir formu ihtiyacınız olduğunuz zaman bilgisayarınıza indirmeniz işlemlerinizin daha hızlı yapılmasını ve zaman kaybınızı önleyecektir.


DANIŞMANLIK FORMLARI
Danışman Değişikliği Talep Formu için TIKLAYINIZ
Danışman Önerisi Formu için TIKLAYINIZ
İkinci Tez Danışmanı Öneri Formu için TIKLAYINIZ
ÖĞRENCİ İŞLERİ FORMLARI
Askerlik Sevk Tehiri Talep Formu için TIKLAYINIZ
Öğrenci Belgesi Talep Formu için TIKLAYINIZ
Transkript Talep Formu için TIKLAYINIZ

ÜNİVERSİTE DIŞI DERS ALMA VE SAYDIRMA FORMLARI

Ders Saydırma Başvuru Formu için TIKLAYINIZ
Diğer Yükseköğretim Kurumlarından Ders Alma Formu için TIKLAYINIZ

KAYIT DONDURMA VE SİLME FORMLARI

Kayıt Dondurma Talebi Formu için TIKLAYINIZ
Kayıt Silme Talep Formu için TIKLAYINIZ

İNTİHAL RAPORU FORMLARI

İntihal Raporu Uygulama Esasları için TIKLAYINIZ
Tez Çalışması İntihal Raporu Uygunluk Yazısı için TIKLAYINIZ
Tez İntihal Raporu Başvuru Formu için TIKLAYINIZ
Tez İntihal Dosya Hazırlama Şablonu için TIKLAYINIZ

TEZ FORMLARI

Yüksek Lisans Tez Konusu Önerisi ve Değişikliği Formu için TIKLAYINIZ

TEZ SINAVI FORMLARI

Tez Teslim Kılavuzu için TIKLAYINIZ
Tez Tesliminde Son Kontrol Noktaları Formu için TIKLAYINIZ
Yüksek Lisans Tez Sınavı Tutanak Formu için TIKLAYINIZ
Yüksek Lisans Tez Teslim ve Jüri Üyelerine Dağıtım Tutanağı için TIKLAYINIZ
Yüksek Lisans Tez Teslim ve Jüri Öneri Formu için TIKLAYINIZ
Yüksek Lisans Tezi Onayı için TIKLAYINIZ

MEZUNİYET FORMLARI
Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Erişime Açılması Hakkında Yasal Uyarı
İÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi Lisansüstü Tezleri, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu Ek Madde 40 hükümleri çerçevesinde bilime katkı sağlamak, bilimsel araştırma ve faaliyetleri desteklemek amacıyla elektronik ortamda erişime açmaktadır.
Araştırmacılar tezlerin tamamı veya bir bölümünü yazarın izni olmadan ticari veya mali kazanç amaçlı kullanamaz, yayınlayamaz, dağıtamaz ve kopyalayamaz.
Ulusal Tez Merkezi Web Sayfasını kullanan araştırmacılar, tezlerden bilimsel etik ve atıf kuralları çerçevesinde yararlanırlar.
Mezuniyet Diploma Talep Formu için TIKLAYINIZ
Tezlerin Çoğaltılması ve Yayımı İçin İzin Belgesi için TIKLAYINIZ
Proje Destekli Tezlerin Yayımı İzin Belgesi için TIKLAYINIZ
Enstitü Tezlerin Çoğaltılması ve Yayımı İçin İzin Belgesi için TIKLAYINIZ
Geçici Mezuniyet Belgesi Talep Formu için TIKLAYINIZ

DOKTORA FORMLARI
FORMLARI DOLDURURKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

El yazısından kaynaklanabilecek hataları önlemek için aşağıda bulunan TÜM FORMLAR BİLGİSAYAR ORTAMINDA DOLDURULMALIDIR. El yazısı ile doldurulmuş formlar kabul edilmeyecektir.

Formları bilgisayarınıza indirmek için ilgili form bağlantısına tıklayıp “Kaydet” veya “Farklı Kaydet” seçilerek istenilen konumda bilgisayara kaydedilebilir.

Önemli Not: Formlarda zaman zaman güncellemeler yapıldığından (Yönetmelik değişiklikleri, Enstitü Genel Kurul Kararları vb) bir formu ihtiyacınız olduğunuz zaman bilgisayarınıza indirmeniz işlemlerinizin daha hızlı yapılmasını ve zaman kaybınızı önleyecektir.

DANIŞMANLIK FORMLARI
Danışman Değişikliği Talep Formu için TIKLAYINIZ
Danışman Önerisi Formu için TIKLAYINIZ
İkinci Tez Danışmanı Öneri Formu için TIKLAYINIZ

ÖĞRENCİ İŞLERİ FORMLARI
Askerlik Sevk Tehiri Talep Formu için TIKLAYINIZ
Öğrenci Belgesi Talep Formu için TIKLAYINIZ
Transkript Talep Formu için TIKLAYINIZ

ÜNİVERSİTE DIŞI DERS ALMA VE SAYDIRMA FORMLARI
Ders Saydırma Başvuru Formu için TIKLAYINIZ
Diğer Yükseköğretim Kurumlarından Ders Alma Formu için TIKLAYINIZ

KAYIT DONDURMA VE SİLME TALEP FORMLARI
Kayıt Dondurma Talebi Formu için TIKLAYINIZ
Kayıt Silme Talep Formu için TIKLAYINIZ

DOKTORA YETERLİK SINAVI FORMLARI
Doktora Yeterlik Sınav Jürisi Öneri Formu için TIKLAYINIZ
Doktora Yeterlik Sınavı Tutanağı için TIKLAYINIZ

DOKTORA TEZ FORMLARI
Doktora Tez Konusu Tez İzleme Komitesi Önerisi ve Değişiklik Formu için TIKLAYINIZ
Tez Proje Konu Önerisi ve Değerlendirme Tutanağı Formu için TIKLAYINIZ
Doktora Tez Ara Değerlendirme Tutanağı için TIKLAYINIZ
Doktora Tez Ara Rapor Formu için TIKLAYINIZ

İNTİHAL FORMLARI
İntihal Raporu Uygulama Esasları için TIKLAYINIZ
Tez Çalışması İntihal Raporu Uygunluk Yazısı için TIKLAYINIZ
Tez İntihal Raporu Başvuru Formu için TIKLAYINIZ
Tez İntihal Dosya Hazırlama Şablonu için TIKLAYINIZ

DOKTORA TEZ SINAVI FORMLARI
Tez Teslim Kılavuzu için TIKLAYINIZ
Tez Tesliminde Son Kontrol Noktaları Formu için TIKLAYINIZ
Doktora Tez Sınavı Tutanak Formu için TIKLAYINIZ
Doktora Jüri Üyelerine Tez Teslim Tutanağı için TIKLAYINIZ
Doktora Tez Teslim ve Jüri Öneri Formu için TIKLAYINIZ
Doktora Tezi Onayı için TIKLAYINIZ

MEZUNİYET FORMLARI

Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Erişime Açılması Hakkında Yasal Uyarı
İÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi Lisansüstü Tezleri, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu Ek Madde 40 hükümleri çerçevesinde bilime katkı sağlamak, bilimsel araştırma ve faaliyetleri desteklemek amacıyla elektronik ortamda erişime açmaktadır.
Araştırmacılar tezlerin tamamı veya bir bölümünü yazarın izni olmadan ticari veya mali kazanç amaçlı kullanamaz, yayınlayamaz, dağıtamaz ve kopyalayamaz.
Ulusal Tez Merkezi Web Sayfasını kullanan araştırmacılar, tezlerden bilimsel etik ve atıf kuralları çerçevesinde yararlanırlar.

Mezuniyet Diploma Talep Formu için TIKLAYINIZ
Tezlerin Çoğaltılması ve Yayımı İçin İzin Belgesi için TIKLAYINIZ
Proje Destekli Tezlerin Yayımı İzin Belgesi için TIKLAYINIZ
Enstitü Tezlerin Çoğaltılması ve Yayımı İçin İzin Belgesi için TIKLAYINIZ
Geçici Mezuniyet Belgesi Talep Formu için TIKLAYINIZ

ÖZEL ÖĞRENCİ FORMLARI
FORMLARI DOLDURURKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

El yazısından kaynaklanabilecek hataları önlemek için aşağıda bulunan TÜM FORMLAR BİLGİSAYAR ORTAMINDA DOLDURULMALIDIR. El yazısı ile doldurulmuş formlar kabul edilmeyecektir.

Formları bilgisayarınıza indirmek için ilgili form bağlantısına tıklayıp “Kaydet” veya “Farklı Kaydet” seçilerek istenilen konumda bilgisayara kaydedilebilir.
Önemli Not: Formlarda zaman zaman güncellemeler yapıldığından (Yönetmelik değişiklikleri, Enstitü Genel Kurul Kararları vb) bir formu ihtiyacınız olduğunuz zaman bilgisayarınıza indirmeniz işlemlerinizin daha hızlı yapılmasını ve zaman kaybınızı önleyecektir.


DOKTORA PROGRAMINA ÖZEL ÖĞRENCİLİK BAŞVURU FORMU

             Doktora Programına Özel Öğrenci Başvuru Formu için TIKLAYINIZ

YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA ÖZEL ÖĞRENCİLİK BAŞVURU FORMU

           Yüksek Lisans Programına Özel Öğrenci Başvuru Formu için TIKLAYINIZ

DOKTORA PROGRAMI ÖZEL ÖĞRENCİ DERS SAYDIRMA FORMU

            Doktora Programı Özel Öğrenci Ders Saydırma Formu için TIKLAYINIZ

  YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖZEL ÖĞRENCİ DERS SAYDIRMA FORMU

            Yüksek Lisans Özel Öğrenci Ders Saydırma Formu için TIKLAYINIZ
JÜRİ TEZ İNCELEME FORMU
JÜRİ FORMU DOLDURURKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

El yazısından kaynaklanabilecek hataları önlemek için aşağıda bulunan form BİLGİSAYAR ORTAMINDA DOLDURULMALIDIR!
Formları bilgisayarınıza indirmek için ilgili form bağlantısına tıklayıp “Kaydet” veya “Farklı Kaydet” seçilerek istenilen konumda bilgisayara kaydedilebilir.


Önemli Not: Formlarda zaman zaman güncellemeler yapıldığından (Yönetmelik değişiklikleri, Enstitü Genel Kurul Kararları vb) bir formu ihtiyacınız olduğunuz zaman bilgisayarınıza indirmeniz işlemlerinizin daha hızlı yapılmasını ve zaman kaybınızı önleyecektir.

Jüri Tez İnceleme ve Kişisel Rapor Formu için TIKLAYINIZ
(El yazısı ile doldurulmuş Jüri formları kabul edilmeyecektir)

AÇILACAK DERSLER FORMU
FORM DOLDURULURKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR


El yazısından kaynaklanabilecek hataları önlemek için aşağıdaki Anabilim Dalı Açılacak Dersler Formu BİLGİSAYAR ORTAMINDA DOLDURULMALIDIR. El yazısı ile doldurulmuş formlar kabul edilmeyecektir.

Formları bilgisayarınıza indirmek için ilgili form bağlantısına tıklayıp “Kaydet” veya “Farklı Kaydet” seçilerek istenilen konumda bilgisayara kaydedilebilir.
Önemli Not: Formlarda zaman zaman güncellemeler yapıldığından (Yönetmelik değişiklikleri, Enstitü Genel Kurul Kararları vb) bir formu ihtiyacınız olduğunuz zaman bilgisayarınıza indirmeniz işlemlerinizin daha hızlı yapılmasını ve zaman kaybınızı önleyecektir.

Açılacak Ders Formu için TIKLAYINIZ
BAŞARISIZ DERS YERİNE DERS SAYDIRMA FORMU için TIKLAYINIZÖnemli Not: Formlarda zaman zaman güncellemeler yapıldığından (Yönetmelik değişiklikleri, Enstitü Genel Kurul Kararları vb) bir formu ihtiyacınız olduğunuz zaman bilgisayarınıza indirmeniz işlemlerinizin daha hızlı yapılmasını ve zaman kaybınızı önleyecektir.


Mülakat Jüri Formu için TIKLAYINIZUzmanlık Alan Dersi Açma Talep Formu için TIKLAYINIZ


Lisansüstü Yatay Geçiş Başvuru Formu için TIKLAYINIZ


YÖK Tez Erişim Kısıtlama Talep  Formu için TIKLAYINIZ

LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU için tıklayınız.

LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM ŞABLONU için tıklayınız


Yüksek Lisans Eğitim Akışı için TIKLAYINIZ.
Doktora Eğitim Akışı için TIKLAYINIZ.
Tezsiz Yüksek Lisans Eğitim Akış Şeması için TIKLAYINIZ.


İÜ Erasmus Programı için TIKLAYINIZ

İÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Erasmus Program Sorumlusu Prof. Dr. Volkan ARISAN' dır.
e-posta: varisan@istanbul.edu.tr
İÜ Mevlana Programı için TIKLAYINIZ

İÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Mevlana Program Sorumlusu Prof. Dr. Volkan ARISAN' dır.
e-posta: varisan@istanbul.edu.tr


İÜ Farabi Programı için TIKLAYINIZ

İÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farabi Program Sorumlusu Prof. Dr. Volkan ARISAN' dır.
e-posta: varisan@istanbul.edu.trİÜ İkili Çoklu İlişkiler Programı için TIKLAYINIZ

İÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü İkili Çoklu İlişkiler Program Sorumlusu Prof. Dr. Volkan ARISAN' dır.
e-posta: varisan@istanbul.edu.tr


İntihal Raporu Uygulama Esasları için TIKLAYINIZ
Tez Çalışması İntihal Raporu Uygunluk Yazısı için TIKLAYINIZ
Tez İntihal Raporu Başvuru Formu için TIKLAYINIZ
Tez İntihal Dosya Hazırlama Şablonu için TIKLAYINIZ
BİRGÜL CESUR (Bilgisayar İşletmeni)
Sorumlu Olduğu Görevler

Enstitü Programlarının Müfredat Güncellemeleri

Diplomaların çıkarılması

E-mail: birgul.cesur@istanbul.edu.tr

Tel: (0)212 440 00 00 Dahili: 14127

Şükrü DELİGÖZ

Sorumlu Olduğu Programlar
İstanbul Tıp, Diş, Onkoloji, Eczacılık, Çocuk Sağlığı, Aziz Sancar

E-mail: sukru.deligoz@istanbul.edu.tr 
Tel: (0)212 440 00 00 Dahili: 14125

EMRAH AKSOY (Ver.Haz.Kont.İşt.)

Sorumlu Olduğu Programlar

İstanbul Tıp, Diş, Onkoloji, Eczacılık, Çocuk Sağlığı, Aziz Sancar

E-mail: emrah.aksoy@istanbul.edu.tr 

Tel: (0)212 440 00 00 Dahili: 14126TÜBİTAK Burs Sayfası İçin TIKLAYINIZ

YTB Burs Sayfası İçin TIKLAYINIZ

Erasmus+ Burs Sayfası İçin TIKLAYINIZ

100/2000 Burs Sayfası İçin TIKLAYINIZ