Enstitümüz

İstanbul Üniversitesi Salık Bilimleri Enstitüsü ilgili yönetmeliklerin (Ekim 1982 tarih ve 17830 sayılı ve Mart 1983 tarih ve 17976 sayılı) yürürlüğe girmesi ile 06.09.1982 tarihinde Müdür Prof. Dr. Sevim Büyükdevrim, Müdür yardımcıları Prof.Dr. Nuran Gökan ve Prof.Dr. Sevim Baslo ile Enstitü Sekreteri  Zeynep Bozkurt’dan oluşan idari kadro ile göreve başlamıştır. Enstitümüz, 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde (DETAM) 1 Enstitü Sekreteri, 4 memur ve 12 araştırma görevlisi kadrosu ile hizmet vermeye başlamıştır. 1993 yılı başında Prof. Dr. Perihan Baslo Enstitü Müdürlüğüne atanmıştır. Bu dönemde Rektörlük tarafından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlık binasının üst katı Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne tahsis edilmiş ve 13.07.1993 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi kampüsündeki yeni yerine taşınmıştır.

Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği Uyarınca İstanbul ve Cerraphapaşa Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner ve Eczacılık Fakülteleri ve Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu bünyesindeki anabilim dallarında lisansüstü eğitimini sürdüren Enstitü bünyesine 1993 yılından itibaren Kardiyoloji, Çocuk Sağlığı, Onkoloji, Deneysel Tıp Araştırma, Nörolojik Bilimler, Akciğer Hastalıkları ve Tüberküloz Enstitüleri de katılmıştır.

Nisan 1995’de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığının yeni binasına taşınması ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünün yerleşim planında değişiklik meydana gelmiş ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi kampüsünde Hemşirelik Müdürlüğü binasına taşınmıştır.

18.05.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7141 Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında Üniversitemizden ayrılarak İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne aktarılan ve 2018-2019 eğitim-öğretim yılı itibariyle bu Üniversitede eğitim verilecek Lisansüstü programlarımız Cerrahpaşa Tıp, Veteriner, Florence Nightingale Hemşirelik, Sağlık Bilimleri ve Spor Bilimleri Fakülteleri ve Kardiyoloji, Nörolojik Bilimler, Akciğer Hastalıkları ve Tüberküloz Enstitülerinin ilgili Anabilim Dallarında eğitim verilmektedir. Halen Enstitümüze bağlı olarak İstanbul Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık Fakülteleri ile Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma, Onkoloji ve Çocuk Sağlığı Enstitülerinin ilgili Anabilim Dallarına eğitim verilmektedir.

Enstitümüz Cerrahpaşa Kampüsü, Nükleer Tıp Binası karşılında D blok’da 275 m2 alana sahipken 16.07.2018 tarihinde Bozdoğan Kemeri Caddesi No:8 Vezneciler Hamamı Sokağı Vezneciler, Fatih’teki 986 Ada 3 Parsel 5 katlı 771 m2 Kagir+Aksap binaya taşınmıştır.

1995 yılından günümüze Enstitü Müdürlerimiz;

Prof.Dr.Perihan BASLO                   1993-1999

Prof.Dr.Mehmet BEYLİ                    2000-2002

Prof.Dr.Emine KÖKOĞLU                2003-2008

Prof.Dr.Tamer DEMİRALP               2009-2011

Prof.Dr.Hakkı Oktay SEYMEN         2011-2012

Prof.Dr.Nevin YALMAN                   2012-2013

Prof.Dr.Halil KOYUNCU                   2013-2014

Prof.Dr.Murat HÖKELEK                  2014-2016

Prof.Dr.İlhan İLKILIÇ                        2016-2019

Prof.Dr.Zeynep KARAKAŞ                2019-……

2019 Haziran itibarı ile Enstitü Müdürümüz Prof. Dr. Zeynep Karakaş, Müdür Yardımcıları Prof.Dr. Müge Sayitoğlu, Doç.Dr. Kıvanç Bektaş Kayhan, Enstitü Sekreteri Sevda Mutlu, Enstitü Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Volkan Arısan, Doç. Dr. Ayşe Evrim Bayrak ve Doç. Dr. Meryem Sedef Erdal ile görev yapmaktadır. Bugün 51 doktora programı, 62 yüksek lisans programı, 3 tezsiz yüksek lisans programı ve 2 İngilizce yüksek lisans olmak üzere toplam 118 programa sahiptir. 16 kişilik idari kadrosu bulunmaktadır. İstanbul Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi , Eczacılık Fakültesi,  Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstütsü, Onkoloji Ensitüsü ve  Çocuk Sağlığı Enstitü’lerinde eğitim gören 1805 lisansüstü öğrencisi bulunmaktadır.


Enstitümüz; üniversitemizin 3 fakülte, 3 enstitü, 47 anabilim dalında 63 yüksek lisans, 52 doktora, 3 tezsiz yüksek lisans, 2 İngilizce dilde yüksek lisans olmak üzere toplam 120 programla Lisansüstü çalışmalarını sürdürmektedir. Programlara kayıtlı 585 Yüksek Lisans, 1092 Doktora, 7 Tezsiz Yüksek Lisans, 121 özel öğrencimiz olmak üzere toplam 1805 öğrenciye 2 öğrenci işleri personeli ile hizmet verilmektedir.
Eğitim Öğretim, İstanbul Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık,  Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma, Onkoloji, Çocuk Sağlığı Enstitülerinde yürütülmektedir.
İstanbul  Tıp Fakültesinde İş Sağlığı ve Güvenliği ile Tıbbi Mikrobiyoloji  Anabilim Dalında Tezsiz Yüksek Lisans eğitimi; Diş Hekimliği Fakültesi Oral Biyoloji ile Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Genetik Anabilim Dalında Biyosağlık Bilişimi Programında İngilizce dilde Lisansüstü eğitim yapılmaktadır.


MİSYON

Misyonumuz sorumluluk sahibi, bilimsel araştırmalarla toplumun gelişen sağlık ihtiyaçlarına cevap verebilen, amacı yaşam boyu öğrenme olan ulusal ve uluslararası düzeyde bilime katkı yapacak, yaratıcı bilimsel düşünceye sahip alanında yetkin bilim adamları yetiştirmektir.

VİZYON

Ulusal ve uluslararası düzeyde alanında lider, saygın ve yenilikçi bir kurum olmaya çalışmaktır.

Bilimsel düşünceye ve özgürlüğe sahip,

Uluslararası standartlara ve iletişime açık,

İnsan haklarına saygılı ve ayrımcılığa karşı,

Ahlaki değerlere sahip,

Çevre bilincine ve hassasiyetine sahip,

Kurum kültürü olan,

Toplum gelişimine katkıda bulunmayı benimseyen bir kurum olmayı sürdürmek.

Organizasyon Şeması için TIKLAYINIZ

İç Kontrol için TIKLAYINIZ